Tập trung đề xuất các giải pháp vận động người lao động trở lại làm việc

Toàn cảnh hội thảo tại đầu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Bảo Hân
Toàn cảnh hội thảo tại đầu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Bảo Hân
Toàn cảnh hội thảo tại đầu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Bảo Hân
Lên top