Tập trung chi chế độ hỗ trợ chống dịch cho lực lượng y tế, tuyến đầu

Lực lượng y tế điều trị COVID-19 tại Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Lực lượng y tế điều trị COVID-19 tại Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Lực lượng y tế điều trị COVID-19 tại Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Lên top