Tập trung chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý 2020

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhận Cờ thi đua 2019 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhận Cờ thi đua 2019 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhận Cờ thi đua 2019 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Lên top