Tập trung chăm lo Tết cho người lao động được chu đáo

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Điện Bàn Nguyễn Văn Tình phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch LĐLĐ thị xã Điện Bàn Nguyễn Văn Tình phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch LĐLĐ thị xã Điện Bàn Nguyễn Văn Tình phát biểu tại hội nghị
Lên top