LĐLĐ TỈNH HƯNG YÊN ĐỒNG HÀNH VỚI DOANH NGHIỆP:

Tập trung chăm lo đời sống công nhân

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.A
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.A
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.A
Lên top