Tập trung chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 13 (khoá XII). Ảnh: Hải Nguyễn.
Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 13 (khoá XII). Ảnh: Hải Nguyễn.
Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 13 (khoá XII). Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top