LĐLĐ tỉnh Tây Ninh:

Tập trung chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

Đồng chí Võ Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Quốc Tiến
Đồng chí Võ Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Quốc Tiến
Đồng chí Võ Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Quốc Tiến
Lên top