Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh:

Tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho 02 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 2018.
Đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho 02 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 2018.
Đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho 02 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 2018.
Lên top