BHXH VIỆT NAM:

Tập trung cấp thẻ BHYT theo mã số định danh

Trong thời gian qua, Trung tâm điều hành “Cổng Thông tin điện tử ngành BHXH” đã hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia BHXH. Ảnh: H.A
Trong thời gian qua, Trung tâm điều hành “Cổng Thông tin điện tử ngành BHXH” đã hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia BHXH. Ảnh: H.A
Trong thời gian qua, Trung tâm điều hành “Cổng Thông tin điện tử ngành BHXH” đã hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia BHXH. Ảnh: H.A
Lên top