Tập thể dục giữa giờ giúp nâng cao năng suất lao động

Công nhân lao động tập thể dục giữa giờ. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động tập thể dục giữa giờ. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động tập thể dục giữa giờ. Ảnh: Hải Anh
Lên top