CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình:

Tập huấn về vai trò Công đoàn trong doanh nghiệp thời kỳ 4.0

Các đại biểu dự buổi tập huấn về vai trò của Công đoàn trong doanh nghiệp thời kỳ 4.0. Ảnh: NT
Các đại biểu dự buổi tập huấn về vai trò của Công đoàn trong doanh nghiệp thời kỳ 4.0. Ảnh: NT
Các đại biểu dự buổi tập huấn về vai trò của Công đoàn trong doanh nghiệp thời kỳ 4.0. Ảnh: NT
Lên top