Tập huấn về phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn

Cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Ảnh: Chân Phúc
Cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Ảnh: Chân Phúc
Cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Ảnh: Chân Phúc
Lên top