Tập huấn về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Các cán bộ Công đoàn trao đổi tại buổi tập huấn, trong đó có nội dung về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Ảnh: CĐ DMVN
Các cán bộ Công đoàn trao đổi tại buổi tập huấn, trong đó có nội dung về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Ảnh: CĐ DMVN
Các cán bộ Công đoàn trao đổi tại buổi tập huấn, trong đó có nội dung về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top