Tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019 tại Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn BLLĐ năm 2019. Ảnh Đức Thiệm
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn BLLĐ năm 2019. Ảnh Đức Thiệm
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn BLLĐ năm 2019. Ảnh Đức Thiệm
Lên top