Tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top