Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Bảo Hân
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Bảo Hân
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Bảo Hân
Lên top