Tập huấn về an toàn giao thông và phòng chống ma túy

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: CĐ.
Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: CĐ.
Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: CĐ.
Lên top