Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tập huấn và ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án nhân dân tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên