Tập huấn triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn

Lớp tập huấn khai mạc sáng 15.6. Ảnh: Đ.L
Lớp tập huấn khai mạc sáng 15.6. Ảnh: Đ.L
Lớp tập huấn khai mạc sáng 15.6. Ảnh: Đ.L
Lên top