Tập huấn thường niên cho gần 60 cán bộ công đoàn các cấp

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top