LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý và khai thác thông tin đoàn viên CĐ

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phổ biến các nội dung liên quan đến buổi tập huấn. Ảnh: NT
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phổ biến các nội dung liên quan đến buổi tập huấn. Ảnh: NT
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phổ biến các nội dung liên quan đến buổi tập huấn. Ảnh: NT
Lên top