LĐLĐ tỉnh An Giang:

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, đổi thẻ đoàn viên công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai giảng lớp tập huấn. Ảnh LĐLĐ tỉnh An Giang.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai giảng lớp tập huấn. Ảnh LĐLĐ tỉnh An Giang.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai giảng lớp tập huấn. Ảnh LĐLĐ tỉnh An Giang.
Lên top