Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn ở Bình Định

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn diễn ra trong hai ngày. Ảnh: N.T
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn diễn ra trong hai ngày. Ảnh: N.T
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn diễn ra trong hai ngày. Ảnh: N.T
Lên top