Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao đổi tại lớp tập huấn nghiệp vụ. Ảnh: Hoàng Hải
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao đổi tại lớp tập huấn nghiệp vụ. Ảnh: Hoàng Hải
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao đổi tại lớp tập huấn nghiệp vụ. Ảnh: Hoàng Hải
Lên top