Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn Công an Nhân dân

Các đại biểu  chuyên trách Công đoàn Công an Nhân dân tham gia thảo luận tại buổi tập huấn Công đoàn tại Quảng Ninh ngày 2.11. Ảnh: Thu Phương
Các đại biểu chuyên trách Công đoàn Công an Nhân dân tham gia thảo luận tại buổi tập huấn Công đoàn tại Quảng Ninh ngày 2.11. Ảnh: Thu Phương
Các đại biểu chuyên trách Công đoàn Công an Nhân dân tham gia thảo luận tại buổi tập huấn Công đoàn tại Quảng Ninh ngày 2.11. Ảnh: Thu Phương
Lên top