Ban Công đoàn Quốc phòng:

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào

Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019 cho  các cán bộ Quân đội Nhân dân Lào. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019 cho các cán bộ Quân đội Nhân dân Lào. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019 cho các cán bộ Quân đội Nhân dân Lào. Ảnh: Q.T
Lên top