Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho Cán bộ Công đoàn cơ sở

Cán bộ CĐCS tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Cán bộ CĐCS tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Cán bộ CĐCS tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top