Tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 cán bộ công đoàn phía Nam

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh Nam Dương
Lên top