Công đoàn Công an Nhân dân:

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chủ chốt

Các cán bộ công đoàn chủ chốt của lực lượng CAND tham dự lớp tập huấn công đoàn 2019. Ảnh: L.N
Các cán bộ công đoàn chủ chốt của lực lượng CAND tham dự lớp tập huấn công đoàn 2019. Ảnh: L.N
Các cán bộ công đoàn chủ chốt của lực lượng CAND tham dự lớp tập huấn công đoàn 2019. Ảnh: L.N
Lên top