Tập huấn nghiệp vụ cho 270 cán bộ công đoàn

Tập huấn nghiệp vụ cho 270 cán bộ công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Tập huấn nghiệp vụ cho 270 cán bộ công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Tập huấn nghiệp vụ cho 270 cán bộ công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top