Tập huấn nghiệp vụ cho 204 cán bộ công đoàn

LĐLĐ huyện Tánh Linh tập huấn nghiệp vụ cho 204 cán bộ công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
LĐLĐ huyện Tánh Linh tập huấn nghiệp vụ cho 204 cán bộ công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
LĐLĐ huyện Tánh Linh tập huấn nghiệp vụ cho 204 cán bộ công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top