Tập huấn nghiệp vụ cho 106 cán bộ công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền phát biểu tại lớp tập huấn.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền phát biểu tại lớp tập huấn.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền phát biểu tại lớp tập huấn.
Lên top