Tập huấn lái xe an toàn cho công nhân lao động Công ty Điện cơ Hải Phòng

Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng trao mũ bảo hiểm tặng 50 công nhân Công ty CP Điện cơ. Ảnh: Mai Dung
Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng trao mũ bảo hiểm tặng 50 công nhân Công ty CP Điện cơ. Ảnh: Mai Dung
Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng trao mũ bảo hiểm tặng 50 công nhân Công ty CP Điện cơ. Ảnh: Mai Dung
Lên top