Tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho cán bộ công đoàn

Các cán bộ công đoàn tham gia buổi tập huấn. Ảnh Đức Long
Các cán bộ công đoàn tham gia buổi tập huấn. Ảnh Đức Long
Các cán bộ công đoàn tham gia buổi tập huấn. Ảnh Đức Long
Lên top