LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Lãnh đạo phòng An ninh chính trị Nội bộ - Công an tỉnh Ninh Bình tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Ảnh: NT
Lãnh đạo phòng An ninh chính trị Nội bộ - Công an tỉnh Ninh Bình tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Ảnh: NT
Lãnh đạo phòng An ninh chính trị Nội bộ - Công an tỉnh Ninh Bình tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Ảnh: NT
Lên top