CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NGHỆ AN:

Tập huấn kỹ năng hoạt động công tác nữ công

Toàn cảnh buổi tập huấn nâng cao kỹ năng công tác nữ công - Ảnh: Hoàng Yến
Toàn cảnh buổi tập huấn nâng cao kỹ năng công tác nữ công - Ảnh: Hoàng Yến
Toàn cảnh buổi tập huấn nâng cao kỹ năng công tác nữ công - Ảnh: Hoàng Yến
Lên top