LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Tập huấn kỹ năng hoạt động CĐ cho gần 200 cán bộ CĐCS

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động CĐ. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động CĐ. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động CĐ. Ảnh: NT
Lên top