Tập huấn kỹ năng cho nhóm công nhân nòng cốt tại khu nhà trọ

Công nhân tham gia sôi nổi các hoạt động của buổi tập huấn.
Công nhân tham gia sôi nổi các hoạt động của buổi tập huấn.