Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho 220 cán bộ cơ sở

Tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở tại Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Ảnh: H.Nội
Tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở tại Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Ảnh: H.Nội
Tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở tại Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Ảnh: H.Nội
Lên top