Tập huấn công tác nữ công cho cán bộ công đoàn phía Nam

Bà Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh Nam Dương
Bà Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh Nam Dương
Bà Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh Nam Dương
Lên top