Tập huấn công tác nữ công cho cán bộ Công đoàn Hà Nội

Tập huấn công tác nữ công nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức. Ảnh: CĐHN
Tập huấn công tác nữ công nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức. Ảnh: CĐHN
Tập huấn công tác nữ công nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức. Ảnh: CĐHN
Lên top