Tập huấn cho doanh nghiệp tự test nhanh COVID-19 cho công nhân

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hoà đang hướng dẫn đội ngũ làm y tế tại các doanh nghiệp thực hiện test nhanh COVID-19. Ảnh: Thanh Nhàn
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hoà đang hướng dẫn đội ngũ làm y tế tại các doanh nghiệp thực hiện test nhanh COVID-19. Ảnh: Thanh Nhàn
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hoà đang hướng dẫn đội ngũ làm y tế tại các doanh nghiệp thực hiện test nhanh COVID-19. Ảnh: Thanh Nhàn
Lên top