Tập huấn cho cán bộ công đoàn về Bộ luật Lao động 2019

Các cán bộ công đoàn tham gia buổi tập huấn. Ảnh Nam Dương
Các cán bộ công đoàn tham gia buổi tập huấn. Ảnh Nam Dương
Các cán bộ công đoàn tham gia buổi tập huấn. Ảnh Nam Dương
Lên top