Tập huấn chính sách dân số, chế độ cho lao động nữ

Các đại biểu và cán bộ công đoàn, trưởng ban nữ công dự buổi tập huấn. Ảnh: CĐ.
Các đại biểu và cán bộ công đoàn, trưởng ban nữ công dự buổi tập huấn. Ảnh: CĐ.
Các đại biểu và cán bộ công đoàn, trưởng ban nữ công dự buổi tập huấn. Ảnh: CĐ.
Lên top