Tập huấn chế độ chính sách lao động nữ

Các đại biểu cùng đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia buổi tập huấn. Ảnh: CĐ
Các đại biểu cùng đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia buổi tập huấn. Ảnh: CĐ
Các đại biểu cùng đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia buổi tập huấn. Ảnh: CĐ
Lên top