Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho hơn 200 cán bộ Công đoàn cơ sở

Cán bộ Công đoàn cấp cơ sở trực thuộc quận 1, TPHCM tham dự tập huấn "Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019". Ảnh: Chân Phúc
Cán bộ Công đoàn cấp cơ sở trực thuộc quận 1, TPHCM tham dự tập huấn "Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019". Ảnh: Chân Phúc
Cán bộ Công đoàn cấp cơ sở trực thuộc quận 1, TPHCM tham dự tập huấn "Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019". Ảnh: Chân Phúc
Lên top