Tập huấn an toàn lao động cho cán bộ công đoàn miền Trung - Tây Nguyên

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại lớp tập huấn
Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại lớp tập huấn
Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại lớp tập huấn
Lên top