Tập huấn An toàn giao thông cho 400 công nhân lao động

Công nhân lao động dự buổi tập huấn an toàn giao thông. Ảnh: Công đoàn Vĩnh Cửu
Công nhân lao động dự buổi tập huấn an toàn giao thông. Ảnh: Công đoàn Vĩnh Cửu
Công nhân lao động dự buổi tập huấn an toàn giao thông. Ảnh: Công đoàn Vĩnh Cửu
Lên top