Tập huấn 20 giảng viên kiêm chức về công tác nữ công

Lớp tập huấn. Ảnh:Vân Lam
Lớp tập huấn. Ảnh:Vân Lam
Lớp tập huấn. Ảnh:Vân Lam
Lên top