Tập hợp NLĐ Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài: Mô hình tổ chức nào phù hợp?

Người lao động đi xuất khẩu lao động trở về tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh chụp trước thời điểm tháng 1.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động đi xuất khẩu lao động trở về tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh chụp trước thời điểm tháng 1.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động đi xuất khẩu lao động trở về tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh chụp trước thời điểm tháng 1.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top